Інструкція для посади "Ремонтувальник респіраторів та протигазів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ремонтувальник респіраторів та протигазів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову респіраторів та протигазів;
      - способи перевірки і виконання ремонту та випробування респіраторів і протигазів;
      - правила зберігання респіраторів та протигазів.

1.4. Ремонтувальник респіраторів та протигазів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ремонтувальник респіраторів та протигазів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ремонтувальник респіраторів та протигазів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ремонтувальник респіраторів та протигазів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає і складає респіратори та протигази.

2.2. Очищає та продуває фільтри від пилу.

2.3. Промиває, просушує, перевіряє справність, здійснює ремонт та заміну непридатних частин респіраторів і протигазів.

2.4. Видає, приймає і зберігає респіратори та протигази.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ремонтувальник респіраторів та протигазів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ремонтувальник респіраторів та протигазів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ремонтувальник респіраторів та протигазів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ремонтувальник респіраторів та протигазів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ремонтувальник респіраторів та протигазів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ремонтувальник респіраторів та протигазів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ремонтувальник респіраторів та протигазів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ремонтувальник респіраторів та протигазів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ремонтувальник респіраторів та протигазів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ремонтувальник респіраторів та протигазів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ремонтувальник респіраторів та протигазів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ремонтувальник респіраторів та протигазів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ремонтувальник респіраторів та протигазів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ремонтувальник респіраторів та протигазів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ремонтувальник респіраторів та протигазів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ремонтувальник респіраторів та протигазів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.