Інструкція для посади "Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією регенераторника відпрацьованого масла 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи маслоочисного устаткування;
      - основні методи очищення і регенерації масла та підбивного буксового матеріалу;
      - властивості застосовуваних сорбентів і активаторів;
      - властивості масел;
      - призначення та умови застосування універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту.

1.4. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює регенерацію відпрацьованого масла вибілювальною землею, аміаком, силікагелем та активованим окисом алюмінію.

2.2. Здійснює регенерацію підбивного буксового матеріалу.

2.3. Очищає і сушить залишки продукту маслоочисними машинами та парою під вакуумом.

2.4. Стежить за виробничим процесом очищення і регенерації масла.

2.5. Відбирає проби масла для аналізу.

2.6. Визначає стан масла за кольором та запахом.

2.7. Розбирає, чистить, складає і виконує поточний ремонт маслоочисних машин, центрифуг, фільтропресів, апаратів та іншого устаткування, яке обслуговує.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Регенераторник відпрацьованого масла 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.