Інструкція для посади "Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією радіомонтера приймальних телевізійних антен 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - типи, конструкції, технічні характеристики всіх типів індивідуальних і колективних телевізійних антен метрового та дециметрового діапазонів хвиль, суміщених антен для прийому телебачення і радіомовлення, устаткування розподільних мереж;
      - принципи розрахунку та побудови антенних систем колективного прийому телебачення та радіомовлення;
      - типи телевізорів, їх функціональні схеми;
      - методи виявлення та способи усунення несправностей чорно-білих телевізорів;
      - методи вимірювання в системах колективного прийому телебачення та радіомовлення;
      - будову та правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою.

1.4. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з установки, монтажу та ремонту синфазних багатоелементних антен, багатоканальних антен колективного прийому телебачення (у метровому та дециметровому діапазонах хвиль) і радіомовлення, складних антен для важких умов прийому (сильні відбиті сигнали, інтенсивні перешкоди тощо) з висотою опор понад 9 м, улаштування кабельних повітряних та підземних переходів.

2.2. Ремонтує транзисторні антенні підсилювачі, конвертери.

2.3. Здає та приймає заново установлені антенні системи колективного прийому радіомовлення і телебачення.

2.4. Виконує роботи з установки, монтажу й ремонту складних систем колективного прийому телебачення і радіомовлення понад 200 телевізорів та радіоприймачів.

2.5. Робить вимір телевізійних сигналів і розрахунок усіх систем колективного прийому телебачення і радіомовлення за типовими схемами.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.