Інструкція для посади "Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією радіомонтера приймальних телевізійних антен 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - елементарні знання з електротехніки, радіотехніки та телебачення;
      - правила та інструкції з будови, установки, ремонту й експлуатації обслуговуваного устаткування;
      - правила та способи прокладання кабелю і монтажу розподільних пристроїв магістральних мереж;
      - типи телевізорів, правила їх вмикання та підстройки зовнішніми ручками керування;
      - призначення і правила користування ампервольтметром та інструментом.

1.4. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з прокладання абонентських та магістральних кабелів розподільних мереж антен колективного телебачення.

2.2. Обробляє кабель та припаює його до розподільних коробок і штекера телевізора.

2.3. Бере участь у роботі з установлення, монтажу, демонтажу та ремонту різних типів телевізійних антен індивідуального та колективного прийому телебачення метрового діапазону хвиль, ремонту устаткування розподільних телевізійних мереж і електричних вимірювань у цих мережах, у підведенні електроживлення до антенних підсилювачів.

2.4. Установлює та орієнтує кімнатні індивідуальні антени.

2.5. Вмикає та підстроює телевізор основними ручками керування за телевізійною випробною таблицею, перевіряє на прийом телевізійної випробної таблиці та телевізійної передачі.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Радіомонтер приймальних телевізійних антен 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.