Інструкція для посади "Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією просочувальника з вогнезахисного просочування 3 розряд - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та технологію вогнезахисного просочування особливо цінних художніх театральних декорацій, картин, панно та інших виробів мистецтва;
      - властивості хімікатів і отрути, що застосовуються для вогнезахисних розчинів, правила поводження з ними та умови зберігання;
      - технічні умови та державні стандарти на різні види вогнезахисного просочування;
      - правила обліку витрат матеріалів та хімікатів і оформлення технічної документації на роботи, що виконуються;
      - будову устаткування, яке застосовується під час готування розчинів.

1.4. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює покривання вогнезахисними сумішами особливо цінних художніх театральних декорацій, картин, панно та інших виробів мистецтва.

2.2. Розробляє рецептуру та готує суміші для особливо відповідального просочування.

2.3. Відбирає проби та перевіряє якість сумішей і розчинів, що застосовуються.

2.4. Підбирає хімікати та замінює одні іншими.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Просочувальник з вогнезахисного просочування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.