Інструкція для посади "Прибиральник виробничих приміщень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прибиральник виробничих приміщень" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги промислової санітарії;
      - призначення і концентрацію дезінфікуючих та мийних засобів;
      - правила прибирання, будову і правила експлуатації використовуваного устаткування.

1.4. Прибиральник виробничих приміщень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прибиральник виробничих приміщень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прибиральник виробничих приміщень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прибиральник виробничих приміщень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Прибирає в цехах та інших виробничих приміщеннях відходи виробництва і сміття.

2.2. Витирає пил, підмітає і миє вручну або за допомогою машин і пристроїв підлогу, сходи, сходові марші та площадки, вікна, стіни, стелі у виробничих приміщеннях.

2.3. Готує різні мийні та дезінфікуючі розчини для миття підлоги, стік, вікон та стель.

2.4. Транспортує відходи й сміття з виробничих приміщень до встановленого місця.

2.5. Одержує мийні засоби, інвентар та витиральні матеріали.

2.6. Наповнює бачки питною водою.

2.7. Розставляє урни для сміття, чистить та дезінфікує їх.

2.8. Прибирає та дезінфікує туалети, душові, гардеробні та інші місця загального користування на виробництві.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прибиральник виробничих приміщень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прибиральник виробничих приміщень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прибиральник виробничих приміщень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прибиральник виробничих приміщень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прибиральник виробничих приміщень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прибиральник виробничих приміщень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прибиральник виробничих приміщень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прибиральник виробничих приміщень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прибиральник виробничих приміщень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прибиральник виробничих приміщень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прибиральник виробничих приміщень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прибиральник виробничих приміщень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прибиральник виробничих приміщень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прибиральник виробничих приміщень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прибиральник виробничих приміщень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прибиральник виробничих приміщень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.