Інструкція для посади "Носій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Носій" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розміщення службових та інших приміщень вокзалу;
      - правила оформлення багажу і ручної поклажі;
      - правила пересування по аеродрому, вокзалу, навколо літальних апаратів, теплоходів і поїздів;
      - порядок маркування багажу.

1.4. Носій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Носій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Носій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Носій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Надає послуги пасажирам з переміщення багажу і ручної поклажі вручну або за допомогою спеціальних візків.

2.2. Інформує пасажирів про розміщення службових та інших приміщень вокзалу.

2.3. У разі необхідності знімає пошту з транзитних теплоходів, літаків і поїздів.

2.4. Забезпечує збереження переміщуваного вантажу.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Носій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Носій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Носій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Носій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Носій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Носій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Носій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Носій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Носій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Носій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Носій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Носій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Носій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Носій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Носій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Носій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.