Інструкція для посади "Наповнювач балонів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Наповнювач балонів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією наповнювача балонів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову газозаправних колонок;
      - технологію виробництва стиснутого природного газу на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції;
      - фізико-хімічні властивості природного газу;
      - будову і характеристики автомобільних балонів різних типів;
      - правила та норми наповнення балонів автомобілів стиснутим природним газом;
      - порядок і форми обліку відпущеного газу;
      - правила реєстрації автомобілів, що обслуговуються;
      - будову та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;
      - правила безпечної експлуатації устаткування, що обслуговується.

1.4. Наповнювач балонів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Наповнювач балонів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Наповнювач балонів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Наповнювач балонів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наповнює балони автомобілів стиснутим природним газом на газозаправних колонках газонаповнювальної компресорної станції.

2.2. Оглядає і відбраковує газові балони.

2.3. Перевіряє на герметичність з'єднання трубопроводів, шлангів, запірної та запобіжної арматури газозаправної колонки.

2.4. Контролює міру наповнення автомобільних балонів через тиск газу на газозаправній колонці та в балонах автомобілів.

2.5. Перевіряє роботу контрольно-вимірювальних приладів та засобів сигналізації під час наповнення балонів автомобілів стиснутим газом.

2.6. Передає диспетчеру дані про тиск і температуру газу в балонах автомобіля.

2.7. Перевіряє справність запобіжних клапанів газозаправних колонок та автомобілів.

2.8. Бере участь у поточному ремонті газозаправних колонок.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Наповнювач балонів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Наповнювач балонів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Наповнювач балонів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Наповнювач балонів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Наповнювач балонів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Наповнювач балонів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Наповнювач балонів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Наповнювач балонів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Наповнювач балонів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Наповнювач балонів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Наповнювач балонів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Наповнювач балонів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Наповнювач балонів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Наповнювач балонів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Наповнювач балонів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Наповнювач балонів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.