Інструкція для посади "Наповнювач балонів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Наповнювач балонів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні знання про технологічний процес одержання газів або хімічних речовин під тиском;
      - принцип роботи наповнювальної рампи;
      - схеми розташування запірно-регулюючої апаратури, запобіжних пристроїв і трубопроводів;
      - кольори фарбування балонів залежно від складу газу або хімічних речовин;
      - способи визначення та усунення витікання газу і появи води в трубопроводах;
      - правила поводження з балонами, що перебувають під тиском, під час їх наповнення, транспортування і зберігання;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Наповнювач балонів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Наповнювач балонів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Наповнювач балонів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Наповнювач балонів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наповнює під заданим тиском балони газами або хімічними речовинами на наповнювальній рампі.

2.2. Обслуговує комунікації та арматуру рампи.

2.3. Здійснює подавання і підключення до наповнювальної рампи балонів для наповнення.

2.4. Контролює міру наповнення, а також тиск на рампі за допомогою приладів.

2.5. Регулює роботу автоматичних приладів для заповнення балонів зрідженим і стиснутим газом.

2.6. Перевіряє стан самозакривних клапанів.

2.7. Бере участь у поточному ремонті устаткування трубопроводів, арматури кисневих і наповнювальних установок.

2.8. Відключає та відкачує наповнені балони від рампи, транспортує і складає їх.

2.9. Фарбує і клеймує балони залежно від класифікації газів та хімічних речовин.

2.10. Веде документацію про заповнення балонів.

2.11. Перевіряє і заповнює паспорти на балони.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Наповнювач балонів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Наповнювач балонів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Наповнювач балонів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Наповнювач балонів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Наповнювач балонів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Наповнювач балонів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Наповнювач балонів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Наповнювач балонів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Наповнювач балонів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Наповнювач балонів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Наповнювач балонів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Наповнювач балонів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Наповнювач балонів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Наповнювач балонів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Наповнювач балонів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Наповнювач балонів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.