Інструкція для посади "Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією або ремонтом надувних рятувальних засобів: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничо-господарської діяльності станції;
      - стандарти, технічні умови, вимоги Регістру судноплавства України щодо надувних рятувальних засобів, гідростатичних роз'єднувальних пристроїв, рятувальних кругів та жилетів, пластмасових контейнерів, контрольно-вимірювальних приладів;
      - устаткування дільниці станції та правила його технічної експлуатації;
      - технологію ремонтних робіт;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює перевірку та ремонт надувних рятувальних засобів, гідростатичних роз'єднувальних пристроїв, рятувальних кругів та жилетів, пластмасових контейнерів, контрольно-вимірювальних приладів.

2.2. Контролює якість ремонтних робіт.

2.3. Здійснює заходи щодо зниження їх вартості та скорочення термінів виконання, підвищення стійкості деталей та вузлів, запобігання браку.

2.4. Контролює дотримання стандартів, технічних умов та технології виробництва.

2.5. Здійснює нагляд за технічним станом закріпленого за ним устаткування, підтримує його у справному стані, виконує ремонт.

2.6. Забезпечує підготовку робочих місць, правильність підбирання такелажу, інструменту та пристроїв.

2.7. Інструктує робітників щодо безпечних способів та методів виконання робіт.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.