Інструкція для посади "Майстер електрорадіонавігаційної камери", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер електрорадіонавігаційної камери" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні документи стосовно питань забезпечення надійності роботи електрорадіонавігаційної апаратури;
      - міжнародні резолюції з вимог до встаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ);
      - основи радіотехніки, електротехніки і телемеханіки;
      - будову, принцип роботи та електричні схеми усіх електрорадіонавігаційних та гідроакустичних приладів, установлених на судні, правила їх технічної експлуатації;
      - основи економіки й організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Майстер електрорадіонавігаційної камери призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер електрорадіонавігаційної камери підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер електрорадіонавігаційної камери керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер електрорадіонавігаційної камери під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з регулювання, настроювання, профілактики, ремонту та модернізації суднових засобів зв'язку, електрорадіонавігації, пошукової техніки та мореплавних інструментів.

2.2. Інструктує та консультує суднових спеціалістів із питань експлуатації та технічного обслуговування суднових засобів зв'язку, електрорадіонавігації, пошукової техніки та мореплавних інструментів.

2.3. Перевіряє технічний стан приладів, наявність технічної документації та правильність її ведення.

2.4. По закінченні робіт із ремонту та настроювання приладів на судні робить відповідні записи у формулярах приладів.

2.5. Бере участь у випробуванні нової техніки та приладів зв'язку, електрорадіонавігації та гідроакустики.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер електрорадіонавігаційної камери має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер електрорадіонавігаційної камери має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер електрорадіонавігаційної камери має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер електрорадіонавігаційної камери має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер електрорадіонавігаційної камери має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер електрорадіонавігаційної камери має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер електрорадіонавігаційної камери має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер електрорадіонавігаційної камери має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер електрорадіонавігаційної камери має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер електрорадіонавігаційної камери несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер електрорадіонавігаційної камери несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер електрорадіонавігаційної камери несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер електрорадіонавігаційної камери несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер електрорадіонавігаційної камери несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер електрорадіонавігаційної камери несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер електрорадіонавігаційної камери несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.