Інструкція для посади "Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера на судноремонтному виробництві, гідротехніка або помічника капітана: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з виконання аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та спеціальних робіт;
      - технологію безпечного виконання аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та спеціальних робіт;
      - будову та технологічні можливості використання спеціального оснащення та спеціального спорядження під час виконання аварійне-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та спеціальних робіт;
      - основи водолазної справи;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне технічне керівництво роботами підрозділів суден щодо аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних операцій.

2.2. Контролює дотримання технології безпечного використання технічних засобів, водолазного спорядження, спеціального устаткування під час виконання аварійно-рятувальних та підводно-технічних робіт.

2.3. Вивчає об'єкти суднопідіймальних та підводно-технічних робіт.

2.4. Організовує оптимальне завантаження плавзасобів, водолазних станцій, суднопідіймального та спеціального устаткування.

2.5. Контролює виконання підрозділами графіків, технічних нормативів, термінів проведення суднопідіймальних та підводно-технічних робіт.

2.6. Бере участь в аварійно-рятувальних, суднопідіймальних та підводно-технічних роботах, а також у навчанні та контролі знань працівників підрозділів щодо технічного використання спеціального устаткування та оснащення, що використовуються під час виконання аварійно-рятувальних, суднопідіймальних і підводно-технічних робіт.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.