Інструкція для посади "Комісар аварійний морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Комісар аварійний морський" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в галузі морського транспорту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. Наявність свідоцтва (сертифіката) компетенції. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції та положення про порядок розслідування аварійних випадків на морському транспорті;
      - нормативні матеріали та міжнародні конвенції щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони природного навколишнього середовища та інші;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - Типове положення про організацію діяльності аварійних комісарів;
      - морське страхування;
      - договір морського страхування;
      - основи транспортного права та морське право;
      - форми та методи виконання дослідження обставин і причин настання страхових випадків та визначення розміру заподіяної шкоди;
      - правила ведення встановленої документації;
      - англійську мову (морську специфіку);
      - основи економіки морського транспорту;
      - організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Комісар аварійний морський призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Комісар аварійний морський підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Комісар аварійний морський керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Комісар аварійний морський під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. З'ясовує обставини і причини настання страхового випадку на морському транспорті та визначає розмір збитків на підставі заяви страховика або страхувальника.

2.2. Проводить дослідження аварійних випадків та збирає необхідні документи.

2.3. Знайомиться з матеріалами слідства та є присутнім під час слідчих дій з дозволу особи або органу, які проводять розслідування.

2.4. Порушує клопотання стосовно обставин і причин настання страхового випадку.

2.5. Робить, у разі необхідності, запити до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ, організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку.

2.6. Отримує пояснення у письмовій формі про причини і розмір заподіяної шкоди від фізичних осіб, причетних до даного страхового випадку.

2.7. Проводить або організовує проведення необхідної в окремих випадках експертизи для з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру заподіяної шкоди.

2.8. Складає аварійний сертифікат і, у разі потреби, рапорт на підставі проведеного дослідження та зібраних документів.

2.9. Надає на запити Укрстрахнагляду, а також слідчих органів інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та заподіяну шкоду.

2.10. Зберігає таємницю про об'єкт страхування і не розголошує інформацію про дослідження аварійних випадків без згоди на це страховика і страхувальника.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Комісар аварійний морський має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Комісар аварійний морський має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Комісар аварійний морський має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Комісар аварійний морський має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Комісар аварійний морський має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Комісар аварійний морський має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Комісар аварійний морський має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Комісар аварійний морський має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Комісар аварійний морський має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Комісар аварійний морський несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Комісар аварійний морський несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Комісар аварійний морський несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Комісар аварійний морський несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Комісар аварійний морський несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Комісар аварійний морський несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Комісар аварійний морський несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.