Інструкція для посади "Капітан порту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Капітан порту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією капітана морського судна: для магістра - не менше 4 років, спеціаліста - не менше 5 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю від 3000 і більше (або капітана далекого плавання). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні документи, що регламентують безпеку судноплавства;
      - Положення про капітана морського торговельного порту України;
      - накази та приписи Держфлотінспекції України з питань нагляду за безпекою судноплавства та організації проведення розслідувань причин аварійних морських подій;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - правила Регістру судноплавства України та інших класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про вантажну марку тощо;
      - міжнародні правила, кодекси та стандарти, що стосуються безпечного оброблення, розміщення, кріплення та перевезення вантажів;
      - правила перевезення вантажів і пасажирів;
      - правила виконання криголамних і лоцманських операцій;
      - організацію проведення аварійно-рятувальних операцій;
      - організацію роботи порту й флоту;
      - морське право;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід судноводіння;
      - обов'язкові постанови порту та місцеві правила плавання;
      - навігаційне та гідрографічне устаткування акваторії порту й прилеглих до порту вод;
      - чинні нормативні акти щодо охорони від забруднень прибережних вод;
      - порядок ведення затвердженої документації;
      - англійську мову (морську специфіку);
      - економіку;
      - організацію праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Капітан порту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Капітан порту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Капітан порту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Капітан порту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює нагляд за судноплавством та додержанням порядку в морському порту, за дотриманням суднами та особами, які перебувають на території та в акваторії порту, чинного законодавства й правил мореплавання, а також міжнародних договорів України щодо мореплавання, безпечного морського перевезення пасажирів і вантажів.

2.2. Забезпечує контроль за безпекою плавання й регулюванням руху суден в акваторії порту й підхідних шляхах.

2.3. Керує службою капітана порту, до складу якої входять Інспекція державного портового нагляду (ІДПН), дипломно-паспортний відділ, лоцманська служба.

2.4. Здійснює керівництво службою регулювання руху суден (СРРС).

2.5. Проводить реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України Судновій книзі України й видає суднові документи.

2.6. Забезпечує перевірку суднових документів, дипломів, сертифікатів і кваліфікаційних свідоцтв плавскладу суден, а також видачу посвідчень моряків членам суднового екіпажу.

2.7. Вивчає документи, що містять інформацію про вантаж, з метою його безпечного перевезення суднами, які завантажуються в порту.

2.8. Здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо порядку приходу суден в порт та їх виходу з порту і організовує оформлення відповідних документів.

2.9. Забезпечує контрольний огляд судна з метою оцінки його придатності для плавання.

2.10. Здійснює нагляд за дотриманням екіпажами суден вимог щодо запобігання забруднення навколишнього природного середовища.

2.11. Забезпечує очищення акваторії порту, підхідних каналів і фарватерів від забруднення нафтою та нафтопродуктами, а також плаваючими й затонулими предметами, які заважають судноплавству.

2.12. Здійснює нагляд за виконанням вимог щодо належного технічного стану причалів, у тому числі швартовного та відбійного обладнання, рейдового встаткування.

2.13. Уживає заходів щодо підтримання оголошених глибин в порту й на підхідних каналах та фарватерах, справного стану та належного функціонування засобів навігаційного огородження в порту й на підходах до нього.

2.14. Контролює своєчасне отримання капітанами суден, які готуються до виходу з порту, навігаційної й гідрографічної інформації.

2.15. Здійснює організацію й керівництво криговим проведенням суден на підходах до порту й у межах його акваторії, а також операціями з рятування та надання допомоги людям і суднам, що зазнають лиха в акваторії порту й на підходах до нього.

2.16. Видає за встановленим порядком дозвіл на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення в межах території та акваторії порту будівельних, гідрографічних та інших робіт.

2.17. Веде розслідування аварій згідно із чинними положеннями та облік аварійних морських подій за заявою капітана судна, судновласника або консула держави прапора судна.

2.18. Бере участь у розгляді проектів і прийнятті в експлуатацію гідротехнічних споруд порту.

2.19. Здійснює розроблення й видання доповнень до обов'язкових постанов порту.

2.20. Забезпечує надання довідок капітану судна, необхідних для оформлення морського протесту.

2.21. Організовує проходження технічного навчання морських лоцманів, лоцманів-операторів служби регулювання руху суден, працівників служби капітана порту, перевірки рівня їх знань, підвищення рівня їх кваліфікації у встановленому порядку.

2.22. Веде встановлену документацію.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Капітан порту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Капітан порту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Капітан порту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Капітан порту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Капітан порту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Капітан порту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Капітан порту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Капітан порту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Капітан порту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Капітан порту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Капітан порту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Капітан порту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Капітан порту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Капітан порту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Капітан порту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Капітан порту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.