Інструкція для посади "Капітан", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Капітан" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією помічника капітана для отримання диплома капітана суден: валовою місткістю 3000 й більше (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - магістр, спеціаліст) або валовою місткістю від 500 до 3000 та менше 500 у разі плавання у відкритому морі (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр) - не менше 3 років або не менше 2 років з урахуванням у тому числі 1 року за професією старшого помічника капітана; валовою місткістю менше 500 у прибережному плаванні (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст) - не менше 1 року. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи стосовно питань безпеки плавання, судноводіння, технічного стану суден, організації загальносуднової служби;
      - правила й нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони життя людини на морі (СОЛАС), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та датування (МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - чинні нормативні документи з охорони навколишнього природного середовища;
      - правила користування Глобальною морською системою зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ);
      - засоби автоматичного радіолокаційного проведення (ЗАРП);
      - Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою;
      - правила та інструкції судновласника;
      - умови Колективного договору стосовно свого судна та екіпажу, умови договорів морського перевезення вантажу, пасажирів та морського круїзу;
      - економіку;
      - морське право;
      - аварійно-рятувальну справу, англійську мову (морську специфіку);
      - організацію праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Капітан призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Капітан підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Капітан керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Капітан під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво судном.

2.2. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки плавання, підтримання порядку на судні, запобігання завданню будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, які перебувають на ньому, а також забрудненню навколишнього природного середовища.

2.3. Забезпечує захист інтересів судновласника й вантажовласника щодо судна, вантажу або рейсу плавання.

2.4. Контролює порядок ведення суднової документації фінансово-господарської діяльності судна.

2.5. Забезпечує організацію загальносуднової служби.

2.6. Контролює наявність необхідних для рейсу навігаційних карт, лоцій та інших посібників для плавання, здійснює опрацювання шляху майбутнього плавання.

2.7. Контролює несення ходової та стоянкової вахт під час рейсу.

2.8. Вимагає від своїх помічників здійснення плавання шляхом, який було визначено попереднім прокладенням з урахуванням факторів, що впливають на просування судна, контролюючи його місцезнаходження з необхідною частотою та точністю, за будь-яких умов та усіма можливими засобами.

2.9. Особисто керує судном, коли судно заходить в порт або виходить із порту, розминається з іншими суднами у вузьких місцях, районах інтенсивного руху, у разі обмеженої видимості та в інших складних умовах плавання.

2.10. Контролює одержання навігаційної та гідрометеорологічної інформації, а також інформації про переміщення інших суден.

2.11. Аналізує погодні та океанографічні умови.

2.12. Контролює додержання правил під час буксирування та плавання в льодових умовах.

2.13. Використовує радіолокаційне лоцманське проведення та інформацію служб регулювання руху згідно з портовими правилами, рекомендаціями лоцмана й навігаційними посібниками.

2.14. Контролює підготовку вантажних приміщень до прийняття вантажу, розглядає та затверджує вантажний план.

2.15. Здійснює контроль розрахунків завантаження.

2.16. Забезпечує безпечне навантаження, укладення, закріплення та догляд за вантажем протягом рейсу, безпечне вивантаження.

2.17. Здійснює контроль за забезпеченням судна пальним, водою, продуктами харчування, матеріально-технічним постачанням.

2.18. Здійснює організацію та контроль за технічним навчанням командного складу й суднової команди, загальне керівництво плавальною практикою практикантів, яких направлено на судно.

2.19. Контролює наявність і терміни дії суднових документів, дипломів, сертифікатів та посвідчень членів екіпажу.

2.20. Пред'являє судно, його обладнання та постачання для огляду та перевірки відповідно до термінів.

2.21. Забезпечує організацію та контроль підготовки екіпажу щодо забезпечення живучості судна, боротьби з пожежею на судні та поведінки в екстремальних умовах та в разі залишення судна.

2.22. Вживає заходів щодо документального оформлення аварійних подій із судном, а також подій у разі псування, пошкодження й втрати вантажу або багажу, що перевозиться, заподіяння травм людям та інших випадків у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.23. Проводить попереднє розслідування аварійної події незалежно від її класифікації.

2.24. Забезпечує розроблення планів дій у надзвичайних ситуаціях та схем боротьби за плавучість.

2.25. Контролює осадку, остійність та подовжню міцність судна.

2.26. Забезпечує надання допомоги людям, які зазнали лиха в морі, допомогу іншому судну, його пасажирам і екіпажу після зіткнення, наскільки можливо зробити це без серйозної загрози для своїх пасажирів, екіпажу й свого судна.

2.27. Організовує надання невідкладної медичної допомоги.

2.28. Вживає всіх статутних та ініціативних заходів для рятування людей і недопущення захоплення судна, документів, вантажу та іншого майна в разі воєнної небезпеки, піратських дій, небезпеки захоплення судна.

2.29. Дає дозвіл залишити судно екіпажу в разі загрози неминучої загибелі судна.

2.30. Залишає судно останнім після вживання всіх можливих заходів щодо рятування суднового радіо- й машинного журналів, карт цього рейсу, документів, цінностей.

2.31. Виконує свої обов'язки стосовно екіпажу незалежно від місцезнаходження в разі загибелі судна.

2.32. Підтримує порядок на судні згідно з чинним законодавством України про працю.

2.33. Надає згоду на прийняття на роботу членів екіпажу.

2.34. Виконує функції органів дізнання, керуючись при цьому чинним кримінально-процесуальним законодавством України.

2.35. Приймає рішення на проведення ревізії кількості продовольства й вантажу, що перебувають на судні, і можуть бути використані для харчування в разі нестачі продовольства.

2.36. Вживає заходів для одержання коштів на продовження плавання, ремонту судна або утримання екіпажу в разі виникнення невідкладної потреби в коштах.

2.37. Засвідчує факти народження дитини й укладання шлюбу, а також факт смерті та заповіт.

2.38. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.39. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Капітан має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Капітан має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Капітан має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Капітан має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Капітан має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Капітан має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Капітан має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Капітан має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Капітан має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Капітан несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Капітан несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Капітан несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Капітан несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Капітан несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Капітан несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Капітан несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.