Інструкція для посади "Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту автомобілів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і призначення автомобілів, що обслуговуються;
      - технічні умови на ремонт, складання, випробування і регулювання особливо складних та відповідальних агрегатів і електроустаткування;
      - електричні монтажні схеми будь-якої складності і взаємодію приладів і агрегатів в них;
      - причини зносу сполучених деталей і способи їхнього виявлення і усунення;
      - будову і принципи роботи випробувальних стендів.

1.4. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Діагностує, виконує регулювання й випробування на стендах і шасі складних агрегатів, складових одиниць і приладів автомобілів і заміну їх при технічному обслуговуванні.

2.2. Діагностує і регулює системи та агрегати автомобілів вантажних та легкових і автобусів, які забезпечують безпеку руху.

2.3. Перевіряє деталі і складові одиниці електроустаткування на випробувальних пристосуваннях.

2.4. Встановлює прилади і агрегати електроустаткування за схемою, підключає їх до мережі.

2.5. Виявляє і усуває найбільш складні дефекти і несправності у процесі ремонту, складання й випробування агрегатів, складових одиниць автомобілів та приладів.

2.6. Виконує складну і відповідальну слюсарну обробку із застосуванням спеціального обладнання, доведення деталей по 6-7 квалитетах.

2.7. Виконує статичне і динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Агрегати і прилади електроустаткування - установка та регулювання за повною схемою.

5.2. Вали колінчасті з маховиками та зчепленнями - балансування.

5.3. Гальма гідравлічні і пневматичні - ремонт, складання, установка і регулювання.

5.4. Генератори, стартери, спідометри, тахометри та одометри - ремонт, складання й випробування.

5.5. Гідропідйомники самоскидного механізму - складання та випробування.

5.6. Двигуни всіх типів - діагностування, регулювання і випробування на стенді.

5.7. Мости передні і задні - заміна і регулювання підшипників.

5.8. Прилади для перевірки трансмісії, рульового керування, витратоміри і газоаналізатори - обслуговування, тарування, ремонт.

5.9. Розподільники, реле-регулятори - перевірка на стенді, усунення дефектів.

5.10. Рульове керування, системи внутрішнього і зовнішнього освітлення, сигнальні прилади - діагностування, регулювання.

5.11. Циліндри, корінні і шатунні підшипники - перевірка після випробування на стенді, остаточне кріплення всіх з'єднань.