Інструкція для посади "Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з паливної апаратури 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію та роботу агрегатів і складових одиниць паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів, конструкцію випробувальних стендів і технологію випробування агрегатів і складових одиниць;
      - технологічний процес ремонту, випробування і регулювання усіх складових одиниць і агрегатів паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів;
      - правила використання складного устаткування, пристосувань, точних приладів і інструментів для контролю і регулювання роботи паливної апаратури автомобільних транспортних засобів.

1.4. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, випробовує на стендах і регулює агрегати та складові одиниці паливної апаратури бензинових, дизельних та газобалонних автомобілів різних призначень, типів і марок.

2.2. Здійснює контроль і регулювання апаратури.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з паливної апаратури 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизелів - випробування і регулювання, перевірка на продуктивність і розпилювання палива.

5.2. Апаратура паливна - усунення дефектів у роботі.

5.3. Регулятори подачі палива автоматичні - випробування і налагодження на стендах.

5.4. Редуктор газовий високого тиску - перевірка та регулювання.

5.5. Улаштування дозуюче-економайзерне - перевірка та регулювання.