Інструкція для посади "Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми розбирання та знімання оббивного матеріалу з сидінь та спинок крісел, дверей, стелі автомобілів;
      - основні види швів, окантовок;
      - призначення та умови застосування простих пристроїв та оббивочних інструментів;
      - найменування матеріалів для оббивочних робіт.

1.4. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, очищує оббивні матеріали сидінь, стінок, дверей, стелі автомобілів.

2.2. Готує нелицьові оббивні матеріали (волос, вату, ватин, поролон) для роботи.

2.3. Готує клей.

2.4. Оббиває тверді та напівм'які деталі сидінь і спинок під керівництвом оббивальника більш високої кваліфікації.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оббивальник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Сидіння, спинки - очищення, розбирання зношених на запасні частини.