Інструкція для посади "Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію та принципи роботи обладнання, пристосувань, контрольно-вимірювальної апаратури та інструментів, що застосовуються при мідницьких роботах;
      - будову особливо складної нагрівальної апаратури;
      - способи і прийоми виготовлення, складання і монтажу особливо складних деталей;
      - механічні властивості матеріалів, що застосовуються;
      - технічні умови на складання, випробування та експлуатацію складових одиниць та механізмів під високим тиском.

1.4. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні мідницькі роботи із застосуванням різного обладнання, пристроїв, пневматичного інструменту.

2.2. Виконує згинання труб діаметром більше 100 мм.

2.3. Виготовляє особливо складні деталі складових одиниць та виробів.

2.4. Виконує паяння швів, які працюють під тиском більше 2,5 Мпа (25 кгс./кв.см.) тугоплавкими припоями.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мідник автотранспортних засобів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Поверхні робочі на кінцях трубопроводів гідравлічного та пневматичного приводу гальмових механізмів - виготовлення.