Інструкція для посади "Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення різноманітного обладнання, пристосувань, контрольно-вимірювальної апаратури та інструменту, які застосовуються при мідницьких роботах;
      - правила експлуатації нагрівальної апаратури;
      - технологічну послідовність складних мідницьких робіт;
      - способи і прийоми виготовлення, складання і монтажу деталей радіаторів паливних баків, паливо- та маслопроводів;
      - рецептуру та способи виготовлення складних припоїв;
      - правила проведення різних випробувань, технічні умови на складання, випробування та експлуатацію складових одиниць з кольорових металів.

1.4. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні мідницькі роботи із застосуванням різного обладнання, пристроїв, пневматичного інструменту.

2.2. Виконує згинання труб діаметром до 100 мм.

2.3. Виготовляє складні деталі і вироби із листів та труб кольорових металів з великою кількістю сполучених відводів різних перетинів і профілів.

2.4. Виконує гідравлічні і пневматичні випробування посудин та арматури.

2.5. Готує складні припої.

2.6. Виконує паяння відповідальних швів, які працюють під тиском до 2,5 МПа (25 кгс./кв.см.) тугоплавкими і легкоплавкими припоями.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мідник автотранспортних засобів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки паливо- та маслопроводів - паяння, ремонт.

5.2. Кожухи складні за конфігурацією - ремонт.

5.3. Трубки - впайка в радіатор.