Інструкція для посади "Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення пристосувань, робочих та контрольно-вимірювальних інструментів, обладнання, що застосовуються в мідницькій справі;
      - способи виконання простих мідницьких робіт;
      - основні механічні властивості оброблюваних металів;
      - послідовність технологічних операцій;
      - способи розмітки простих виробів;
      - умови виконання відпалення, згинання та паяння;
      - правила підготовки швів до паяння;
      - склад припоїв;
      - основні властивості кислот та лугів, що застосовуються.

1.4. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє прості вироби із листового металу та труб.

2.2. Виконує нарізання та рубку кольорових металів за розміткою.

2.3. Виконує відпалення листового металу, паяння виробів м'якими припоями.

2.4. Здійснює очищувальні та дефектувальні роботи по паливних баках, радіаторах, паливо- та маслопроводах.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мідник автотранспортних засобів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Паливні баки, радіатори, паливо-, маслопроводи - очищення, дефектування.

5.2. Тріщини - паяння.