Інструкція для посади "Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розташування устаткування і обладнання на дільниці та місця змащування автотранспортних засобів;
      - правила, терміни, періодичність змащування та чистки машин та обладнання і призначення найбільш розповсюджених простих інструментів та пристроїв при змащуванні, чистках та промивках;
      - правила і норми охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

1.4. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Змащує деталі механізмів, двигунів, приводів агрегатів та іншого обладнання.

2.2. Міняє та заливає мастильні матеріали в редуктори, коробки передач та в рульові механізми.

2.3. Заповнює мастила у маслянки.

2.4. Збирає мастила, які відпрацювали, для очистки.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мастильник автотранспортних засобів 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.