Інструкція для посади "Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми приготування фарб, лаків, мастик, шпаклівок, замазок за заданою рецептурою та консистенцією;
      - призначення і умови застосування механізмів, пристроїв і інструментів, які використовуються при малярних роботах;
      - способи виконання лакофарбових покриттів деталей і складових одиниць автомобілів;
      - способи шліфування;
      - шліфувальні матеріали та їх фізичні властивості;
      - рецепти складання фарб, лаків, мастик, шпаклівок та замазок;
      - способи змішування лакофарбових матеріалів за заданою рецептурою для отримання необхідного кольору та відтінку і визначення якості фарб і лаків, що застосовуються;
      - правила зберігання розчинників, фарб, лаків, емалей;
      - режими сушки лакофарбових покриттів.

1.4. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ізолювання місць, які підлягають фарбуванню.

2.2. Готує протикорозійні матеріали, наносить мастики, шпаклівки.

2.3. Сушить оброблені поверхні.

2.4. Обезжирює поверхні кузовів.

2.5. Здійснює грунтування поверхні кузова, де повністю виведена стара фарба.

2.6. Наносить шпаклівки на дефектні місця.

2.7. Виконує шліфування зашпакльованих місць.

2.8. Грунтує та фарбує підготовлені поверхні.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр автотранспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Лакофарбові матеріали - виготовлення.

5.2. Поверхні зашпакльовані - шліфування.