Інструкція для посади "Контролер технічного стану автомототранспортних засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер технічного стану автомототранспортних засобів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, конструктивні особливості та вимоги до технічно справних автотранспортних засобів;
      - методи та засоби контролю технічного стану автотранспортних засобів;
      - типи несправностей, які підлягають виявленню;
      - принципи роботи засобів комп'ютерного діагностування стану автотранспортних засобів і правила поводження з ними;
      - порядок оформлення рекламаційних документів на якість технічного обслуговування автотранспортних засобів, ремонту їх складових одиниць і агрегатів;
      - правила охорони праці.

1.4. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює технічний стан автотранспортних засобів.

2.2. Здійснює контроль і перевіряє технічний стан автотранспортних засобів перед виїздом на лінію та після повернення їх на місце стоянки.

2.3. Використовує (за наявності) засоби комп'ютерного діагностування.

2.4. Забезпечує недопущення виїзду на лінію автотранспортних засобів з технічними несправностями.

2.5. Здійснює контроль якості робіт після виконання технічного обслуговування автотранспортних засобів.

2.6. Здійснює контроль якості робіт, передбачених технічними вимогами, під час приймання складових одиниць і агрегатів автотранспортних засобів після ремонту й остаточного складання.

2.7. Забезпечує оформлення встановленої документації на пошкодження і заявок на ремонт чи усунення несправностей з їх відповідною реєстрацією.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер технічного стану автомототранспортних засобів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.