Інструкція для посади "Водій автотранспортних засобів категорії «C»", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Водій автотранспортних засобів категорії «C»" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв автотранспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії "C" та кваліфікаційна атестація. У разі здійснення перевезень небезпечних вантажів - спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи - не менше 3-х років на автотранспортному засобі відповідної категорії. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух;
      - правила дорожнього руху;
      - правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу;
      - призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії "C" та правила їх технічної експлуатації;
      - будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів;
      - основи керування автотранспортними засобами;
      - можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання;
      - характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху;
      - несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення;
      - порядок проведення технічного обслуговування;
      - правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії;
      - особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше);
      - правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі;
      - правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;
      - правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

1.4. Водій автотранспортних засобів категорії «C» призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Водій автотранспортних засобів категорії «C» підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Водій автотранспортних засобів категорії «C» керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Водій автотранспортних засобів категорії «C» під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії "C" (керування автомобілями, які призначені для перевезення вантажів і дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг.), за різних дорожніх умов.

2.2. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу.

2.3. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу.

2.4. Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах.

2.5. Буксирує автопричіп дозволеною максимальною масою до 750 кг.

2.6. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу.

2.7. Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.

2.8. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.

2.9. Подає автотранспортний засіб для навантаження та розвантаження.

2.10. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові.

2.11. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії і не потребують розбирання головних механізмів.

2.12. Виконує регулювальні роботи.

2.13. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.

2.14. Оформлює дорожню документацію.

2.15. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Водій автотранспортних засобів категорії «C» має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Водій автотранспортних засобів категорії «C» має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Водій автотранспортних засобів категорії «C» має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Водій автотранспортних засобів категорії «C» має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Водій автотранспортних засобів категорії «C» має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Водій автотранспортних засобів категорії «C» має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Водій автотранспортних засобів категорії «C» має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Водій автотранспортних засобів категорії «C» має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Водій автотранспортних засобів категорії «C» має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Водій автотранспортних засобів категорії «C» несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Водій автотранспортних засобів категорії «C» несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Водій автотранспортних засобів категорії «C» несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Водій автотранспортних засобів категорії «C» несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Водій автотранспортних засобів категорії «C» несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Водій автотранспортних засобів категорії «C» несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Водій автотранспортних засобів категорії «C» несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.