Інструкція для посади "Контролер-касир автотранспортний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер-касир автотранспортний" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань роботи пасажирського транспорту;
      - правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом;
      - правила дорожнього руху в частині, що стосується порядку зупинки автобусів, маршрутних таксомоторів;
      - правила користування автобусами, маршрутними таксомоторами;
      - правила посадки і висаджування пасажирів;
      - види проїзних документів;
      - перелік категорій пасажирів, що мають право на безоплатний проїзд чи пільги по оплаті проїзду;
      - порядок заповнення документів з обліку пасажирів, що ввійшли і вийшли на зупинках, при вивченні пасажиропотоків;
      - порядок ведення квитково-облікової документації, у тому числі з поточного обліку витрат квитків на проїзд і провезення багажу, здачі виторгу;
      - тарифну плату за проїзд пасажирів і провезення багажу на внутрішніх лініях відповідного міста (селища) і на приміських маршрутах;
      - розміри штрафів за безквитковий проїзд і неоплачене провезення багажу;
      - схему маршрутів руху автобусів, маршрутних таксомоторів, що обслуговуються транспортним підприємством;
      - назви зупинок на маршрутах, що обслуговуються транспортним підприємством, у тому числі пунктів, де є можливості для пересадки;
      - положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Контролер-касир автотранспортний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер-касир автотранспортний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер-касир автотранспортний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер-касир автотранспортний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює наявність у пасажирів квитків на проїзд чи документів, якими надано право на пільговий проїзд; збирає оплату за проїзд і провезення багажу.

2.2. Видає квитки затверджених зразків на проїзд і провезення багажу.

2.3. Контролює дотримання пасажирами правил користування автобусами, маршрутними таксомоторами.

2.4. Підтримує в належному санітарному стані салон автотранспортних засобів.

2.5. Здійснює поточний облік реалізації квитків на проїзд і провезення багажу, у тому числі довгострокового користування.

2.6. Здійснює періодичний (у дні вивчення пасажиропотоків) у встановленому порядку облік пасажирів, що ввійшли і вийшли на зупинках.

2.7. Надає в необхідних випадках допомогу пасажирам при виході із салону автобуса, маршрутного таксомотора, у тому числі через запасні виходи.

2.8. Здійснює щозмінний облік проданих квитків, у тому числі проїзних квитків довгострокового користування, бланків суворої звітності.

2.9. Здійснює підрахунок коштів за продані квитки і здає їх у встановленому порядку.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер-касир автотранспортний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер-касир автотранспортний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер-касир автотранспортний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер-касир автотранспортний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер-касир автотранспортний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер-касир автотранспортний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер-касир автотранспортний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер-касир автотранспортний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер-касир автотранспортний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер-касир автотранспортний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер-касир автотранспортний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер-касир автотранспортний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер-касир автотранспортний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер-касир автотранспортний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер-касир автотранспортний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер-касир автотранспортний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.