Інструкція для посади "Касир товарний автотранспортний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Касир товарний автотранспортний" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший касир товарний (вантажний): повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира - не менше 1 року. Касир товарний (вантажний): повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності;
      - правила перевезення вантажів автомобільним транспортом;
      - розмір плати за послуги перевезення вантажів, форми вантажної перевізної документації;
      - порядок розрахунків із замовниками;
      - порядок переадресування вантажів;
      - схему відповідної транспортної мережі й основні маршрути транспорту;
      - правила збереження бланків суворої звітності і порядок їхнього обліку;
      - правила ведення касової книги і складання касової звітності;
      - положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.4. Касир товарний автотранспортний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Касир товарний автотранспортний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Касир товарний автотранспортний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Касир товарний автотранспортний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розрахунки із замовниками за перевезення вантажів і надані послуги (вантажно-розвантажувальні роботи, збереження вантажу і т.д.).

2.2. Приймає заявки на перевезення вантажів у встановленому порядку.

2.3. Перевіряє правильність оформлення документів з операцій приймання, навантаження і видачі вантажів, а також щодо їх переадресування.

2.4. Здійснює операції з приймання, обліку, видачі і збереження коштів і цінних паперів.

2.5. Виконує розрахунки і повертає кошти замовнику за невиконані перевезення вантажу.

2.6. Здає отримані кошти старшому касиру чи інкасатору.

2.7. Веде касову книгу і складає касову звітність.

2.8. Складає звіт про роботу за зміну.

2.9. Складає звітність щодо виконання вантажно-розвантажувальних операцій, простоїв автотранспортних засобів.

2.10. Забезпечує збереження бланків суворої звітності і веде їхній облік.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Касир товарний автотранспортний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Касир товарний автотранспортний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Касир товарний автотранспортний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Касир товарний автотранспортний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Касир товарний автотранспортний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Касир товарний автотранспортний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Касир товарний автотранспортний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Касир товарний автотранспортний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Касир товарний автотранспортний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Касир товарний автотранспортний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Касир товарний автотранспортний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Касир товарний автотранспортний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Касир товарний автотранспортний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Касир товарний автотранспортний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Касир товарний автотранспортний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Касир товарний автотранспортний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.