Інструкція для посади "Механік автомобільної колони", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік автомобільної колони" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший механік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); стаж роботи за професією механіка - не менше 2 років. Механік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту автотранспортних засобів;
      - призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів;
      - правила експлуатації автотранспортних засобів;
      - організацію і технологію технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;
      - методи діагностики технічного стану автотранспортних засобів;
      - основи організації ремонтного виробництва, праці і управління;
      - основи екологічного законодавства;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Механік автомобільної колони призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік автомобільної колони підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік автомобільної колони керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік автомобільної колони під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує контроль технічного стану автотранспортних засобів і випуск їх на лінію.

2.2. Виконує огляд та визначає несправності під час повернення автотранспортних засобів з лінії після закінчення роботи.

2.3. Бере участь у наданні технічної допомоги автомобілям на лінії.

2.4. Здійснює контроль за дотриманням водіями правил технічної експлуатації, проводить інструктаж водіїв перед виїздом їх на лінію.

2.5. Контролює ефективність витрат водіями паливно-мастильних матеріалів, шин.

2.6. Бере участь в розробці графіків проведення технічного обслуговування автотранспортних засобів і здійснює контроль за якістю і своєчасністю виконання цих робіт.

2.7. Вивчає умови роботи автотранспортних засобів з метою виявлення причин їх передчасного зносу.

2.8. Аналізує причини і тривалість простоїв, пов'язаних з технічним станом автотранспортних засобів, розробляє і впроваджує заходи щодо збільшення термінів їх служби, скорочення простоїв через технічні несправності.

2.9. Забезпечує дотримання водіями виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці і безпечного ведення робіт.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік автомобільної колони має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік автомобільної колони має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік автомобільної колони має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік автомобільної колони має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік автомобільної колони має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік автомобільної колони має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік автомобільної колони має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік автомобільної колони має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік автомобільної колони має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік автомобільної колони несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік автомобільної колони несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік автомобільної колони несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік автомобільної колони несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік автомобільної колони несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік автомобільної колони несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік автомобільної колони несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.