Інструкція для посади "Начальник навантажувального-розвантажувального пункту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник навантажувального-розвантажувального пункту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з питань організації роботи навантажувально-розвантажувального пункту;
      - правила переробки і перевезення вантажів (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних);
      - призначення і основні технічні характеристики вантажно-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень;
      - порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи;
      - порядок складання звітів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу навантажувально-розвантажувального пункту.

2.2. Забезпечує нагляд за зберіганням вантажів, навантажувально-розвантажувальних механізмів, автотранспортних засобів та своєчасне виконання операцій навантаження-розвантаження.

2.3. Контролює дотримання технічних умов навантаження та розвантаження вантажів (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних), час простою автотранспортних засобів під час вантажно-розвантажувальних робіт.

2.4. Організовує роботу прийомоздавальників вантажів і працівників, що обслуговують навантажувально-розвантажувальний пункт.

2.5. Здійснює контроль за ефективним використанням вантажно-розвантажувальних механізмів.

2.6. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність.

2.7. Здійснює оцінку результатів роботи навантажувально-розвантажувального пункту.

2.8. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо підвищення обсягів та якості послуг.

2.9. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник навантажувального-розвантажувального пункту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.