Інструкція для посади "Начальник технічного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник технічного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;
      - Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - основні напрямки розвитку техніки в галузі;
      - сучасні досягнення в області технічної підготовки виробництва, технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;
      - технологію і організацію виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;
      - призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів;
      - виробничі потужності і режими роботи обладнання;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник технічного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник технічного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник технічного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник технічного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує технічний розвиток підприємства, удосконалення його виробничо-технічної бази.

2.2. Бере участь в розробці виробничої програми, заходів з підтримання високої технічної готовності автотранспортних засобів, удосконалення технологій їх технічного обслуговування і ремонту, механізації трудомістких процесів, зниження матеріальних і трудових витрат на ремонт автотранспортних засобів, підвищення надійності їх роботи, а також їх агрегатів та складових одиниць, поліпшення умов праці.

2.3. Керує забезпеченням ремонтних майстерень технічною документацією, технологічними картами на виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, випробування і регулювання складових одиниць і агрегатів.

2.4. Розглядає і узгоджує документацію щодо модернізації обладнання.

2.5. Забезпечує складання та дотримання графіків технічного обслуговування автотранспортних засобів згідно з діючими нормативами.

2.6. Виконує аналіз причин і частоти виникнення несправностей автотранспортних засобів і на його основі уточнює періодичність і обсяги робіт з технічного обслуговування, розробляє заходи щодо збільшення міжремонтних пробігів автотранспортних засобів.

2.7. Організовує облік автотранспортних засобів, агрегатів, автомобільних шин.

2.8. Контролює надходження, рух і списання автотранспортних засобів на підприємстві, а також забезпечує постановку автотранспортних засобів на ремонт.

2.9. Керує роботою з встановлення причин перевитрат автомобільного палива, мастильних та інших матеріалів під час виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів.

2.10. Організовує раціоналізаторську роботу і надає допомогу у впровадженні раціоналізаторських пропозицій.

2.11. Бере участь у роботі щодо розширення зон обслуговування та сумісництва професій у виробничій зоні.

2.12. Забезпечує виконання працівниками технічної служби заходів з охорони навколишнього середовища, охорони праці і безпечного ведення робіт.

2.13. Організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів.

2.14. Керує працівниками відділу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник технічного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник технічного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник технічного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник технічного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник технічного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник технічного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник технічного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник технічного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник технічного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник технічного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник технічного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник технічного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник технічного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник технічного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник технічного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник технічного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.