Інструкція для посади "Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації безпеки дорожнього руху - не менше 2-х років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації безпеки дорожнього руху;
      - правила безпеки дорожнього руху, схему доріг;
      - організацію роботи на підприємстві щодо профілактики безпечних перевезень;
      - методи і форми пропаганди і інформації про правила безпеки дорожнього руху;
      - психофізіологічні вимоги до водіїв;
      - призначення і конструктивні особливості автотранспортних засобів, правила їх технічної експлуатації;
      - правила і засоби контролю технічного стану автотранспортних засобів;
      - порядок і правила ведення форм з обліку і звітності з безпеки руху;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює систематичний контроль за дотриманням працівниками підприємства правил дорожнього руху і безпечної експлуатації рухомого складу, організовує проведення профілактичних запобіжних заходів.

2.2. Розробляє і затверджує графік виїзду на лінію працівників підприємства для проведення перевірки дотримання водіями правил дорожнього руху та техніки безпеки.

2.3. Керує організацією проведення службового розслідування дорожньо-транспортних пригод з виїздом на місце їх виникнення.

2.4. Керує роботою з аналізу причин тяжких дорожньо-транспортних пригод, порушення водіями правил дорожнього руху, розробляє конкретні пропозиції щодо їх усунення.

2.5. Організовує проведення занять у кабінеті з безпеки руху і забезпечує їх необхідними методичними посібниками і наочним приладдям.

2.6. Бере участь у роботі дисциплінарних комісій при розгляді матеріалів про порушення, допущені водіями підприємства, і атестаційних комісій із присвоєння працівникам вищої кваліфікації.

2.7. Контролює стажування водіїв автотранспортних засобів.

2.8. Здійснює перевірку роботи контрольно-пропускних пунктів щодо випуску на лінію автотранспортних засобів в технічно справному стані.

2.9. Бере участь у розробленні маршрутів перевезення небезпечних вантажів, в обстеженні маршрутів автотранспортних засобів щодо безпеки руху.

2.10. Вносить пропозиції щодо забезпечення безпеки праці водіїв на лінії, у місцях навантаження і розвантаження, на зупинках і інших місцях руху транспорту.

2.11. Забезпечує розробку схем руху автотранспорту і пішоходів на території підприємства, організовує роботу з нанесення дорожньої розмітки, установки дорожніх знаків і сигнальних пристроїв.

2.12. Організовує нанесення маркування на транспортний засіб у разі перевезення ним небезпечних вантажів.

2.13. Керує працівниками відділу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.