Інструкція для посади "Начальник відділу зовнішньої кооперації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу зовнішньої кооперації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з матеріально-технічного забезпечення - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативно-правові акти;
      - методичні, матеріали з організації матеріально-технічного забезпечення і складського господарства;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - організацію матеріально-технічного забезпечення і складського господарства на підприємстві;
      - порядок розроблення проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення, нормативів виробничих запасів і вжитку комплектуючих виробів;
      - порядок складання заявок, укладання договорів з постачальниками і контролю за їх виконанням;
      - технічні вимоги до комплектуючих виробів;
      - порядок реалізації зайвих і невикористаних на підприємстві комплектуючих виробів;
      - основи технології виробництва;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства, правила експлуатації обчислювальної техніки і зв'язку.

1.4. Начальник відділу зовнішньої кооперації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу зовнішньої кооперації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу зовнішньої кооперації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу зовнішньої кооперації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує забезпечення підрозділів підприємства комплектуючими виробами в обсязі, необхідному для виконання виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних робіт і створення поточних нормативних запасів.

2.2. Керує підготовкою проектів перспективних і річних планів кооперованих поставок, складанням заявок на комплектуючі вироби з обґрунтуванням їх потреби, розробленням нормативів виробничих запасів матеріальних ресурсів.

2.3. Забезпечує розміщення замовлень на комплектуючі вироби, бере участь в укладанні та оформленні договорів, у підготовці специфікацій та інших документів на поставку виробів по кооперації.

2.4. Організовує облік виконання замовлень по кооперації, приймання на підприємство виробів, що надходять, за кількістю й якістю та вживає необхідних заходів у разі недостач, недодержання вимог до якості виробів, забезпечує оформлення претензійних матеріалів при порушенні постачальниками договірних зобов'язань.

2.5. Здійснює контроль за видаванням матеріалів кооперованим підприємствам, додержанням установлених норм і запасів комплектуючих виробів і їх витратами в процесі виробництва.

2.6. Вживає заходів щодо запобігання понаднормативних запасів, реалізації зайвих і невикористаних на підприємстві комплектуючих виробів.

2.7. Забезпечує своєчасну перевірку та акцептування рахунків та платіжних вимог постачальників, а також оформлення в необхідних випадках відмовлень від акцепту.

2.8. Організовує роботу складів комплектуючих виробів, ведення постачальних і складських операцій, підготовку звітів про виконання плану матеріально-технічного забезпечення.

2.9. Керує працівниками відділу.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу зовнішньої кооперації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу зовнішньої кооперації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу зовнішньої кооперації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу зовнішньої кооперації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу зовнішньої кооперації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу зовнішньої кооперації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу зовнішньої кооперації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу зовнішньої кооперації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу зовнішньої кооперації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу зовнішньої кооперації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу зовнішньої кооперації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу зовнішньої кооперації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу зовнішньої кооперації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу зовнішньої кооперації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу зовнішньої кооперації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу зовнішньої кооперації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.