Інструкція для посади "Друкарка редакції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Друкарка редакції" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - друкарка редакції I категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою, що передбачає друкування із швидкістю не менше 200 ударів за хвилину. Стаж роботи за професією друкарки редакції II категорії - не менше 1 року. Друкарка редакції II категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою, що передбачає друкування із швидкістю понад 100 ударів за хвилину. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - машинопис;
      - правила орфографії і пунктуації;
      - порядок підготовлення рукописів до здавання у виробництво;
      - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
      - вимоги до авторських оригіналів;
      - граматику й стилістику літературної мови;
      - стандартні коректурні знаки;
      - чинні нормативні документи з термінології, умовні позначення, одиниці вимірювання, скорочення, які використовуються у бібліографії іноземними мовами;
      - правила експлуатації друкарських машинок, диктофонів, магнітофонів;
      - основи організації праці й трудового законодавства.

1.4. Друкарка редакції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Друкарка редакції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Друкарка редакції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Друкарка редакції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує грамотні, технічно досконалі редакційні оригінали на друкарській машинці.

2.2. Друкує тексти, подані з відділів у редакційне машбюро.

2.3. Виконує машинописні роботи із рукописних, машинописних і друкарських оригіналів.

2.4. Відтворює на друкарській машинці записи, зроблені на магнітних носіях (із застосуванням диктофонів, магнітофонів) або друкує під диктування.

2.5. Стежить за станом друкарської машинки і забезпечує правильний догляд за нею.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Друкарка редакції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Друкарка редакції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Друкарка редакції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Друкарка редакції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Друкарка редакції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Друкарка редакції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Друкарка редакції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Друкарка редакції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Друкарка редакції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Друкарка редакції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Друкарка редакції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Друкарка редакції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Друкарка редакції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Друкарка редакції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Друкарка редакції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Друкарка редакції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.