Інструкція для посади "Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією маркетолога у видавничо-поліграфічній діяльності I категорії - не менше 2 років. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією маркетолога у видавничо-поліграфічній діяльності II категорії - не менше 2 років. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією маркетолога у видавничо-поліграфічній діяльності - не менше 1 року. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують маркетингову діяльність;
      - форми та особливості здійснення видавничої, виробничої і торговельної діяльності видавничо-поліграфічного комплексу;
      - методи проведення маркетингових досліджень, вивчення ринкових ситуацій;
      - специфіку конкуренції на ринках друкованої продукції і поліграфічних послуг;
      - формування товарної, цінової, рекламно-інформаційної, збутової політики;
      - систему організації продажу;
      - методику інсталяції та експлуатації інформаційних систем, обґрунтування диверсифікації виробництва;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Досліджує внутрішній та зовнішній ринок друкованої продукції і поліграфічних послуг.

2.2. Бере участь у розробленні стратегії та основних напрямів маркетингової діяльності підприємства (видавництва).

2.3. Формує асортимент продукції в системі роздрібної та дрібнооптової торгівлі з урахуванням вимог замовників, спеціалізації підприємства (видавництва) та цільового ринку.

2.4. Бере участь у визначенні товарної, цінової, збутової політики маркетингу, напрямів диверсифікації підприємства (видавництва).

2.5. Оцінює конкурентоздатність друкованої продукції та розробляє заходи щодо її підвищення.

2.6. Організовує рекламну діяльність з метою розширення зон наявності друкованої продукції, поліграфічних послуг на ринку збуту.

2.7. Здійснює методичне керівництво дилерською службою, аналізує та оцінює її роботу.

2.8. Обґрунтовує доцільність упровадження нових форм збуту.

2.9. Налагоджує господарські зв'язки з партнерами, організовує укладення угод на постачання матеріалів, продаж продукції, надання послуг.

2.10. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері маркетингової діяльності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.