Інструкція для посади "Кореспондент власний періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кореспондент власний періодичного видання" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні й за кордоном;
      - передові вітчизняні та світові досягнення в галузі журналістики;
      - граматику й стилістику мови;
      - основи літературного редагування;
      - етику ділового спілкування;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Кореспондент власний періодичного видання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кореспондент власний періодичного видання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кореспондент власний періодичного видання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кореспондент власний періодичного видання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідно до плану редакційних робіт готує публіцистичні, документальні та художні матеріали, що висвітлюють актуальні проблеми в закріпленому за ним регіоні України й надсилає їх для опублікування в періодичному виданні.

2.2. Відстежує політичні події, культурні та мистецькі заходи, новини науки і техніки.

2.3. Застосовує публіцистичні прийоми, мовно-стилістичні засоби, різноманітні літературні форми для забезпечення літературного й професійного рівня інформаційного матеріалу.

2.4. Узагальнює, інтерпретує інформацію, забезпечує достовірність і доступність викладу матеріалу в певній послідовності, додержання етики та норм громадської моралі.

2.5. Працює в різних публіцистичних жанрах.

2.6. Організовує роботу з авторським активом, надає творчу допомогу щодо підготовлення інформаційних матеріалів.

2.7. Налагоджує зв'язки з громадськими й культурно-освітніми організаціями.

2.8. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кореспондент власний періодичного видання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кореспондент власний періодичного видання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кореспондент власний періодичного видання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кореспондент власний періодичного видання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кореспондент власний періодичного видання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кореспондент власний періодичного видання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кореспондент власний періодичного видання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кореспондент власний періодичного видання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кореспондент власний періодичного видання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кореспондент власний періодичного видання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кореспондент власний періодичного видання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кореспондент власний періодичного видання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кореспондент власний періодичного видання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кореспондент власний періодичного видання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кореспондент власний періодичного видання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кореспондент власний періодичного видання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.