Інструкція для посади "Картограф", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Картограф" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний картограф: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією картографа I категорії - не менше 2 років. Картограф I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією картографа II категорії - не менше 2 років. Картограф II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією картографа - не менше 1 року. Картограф: повна вища освіта відповідного, напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують підготовлення і випуск картографічної продукції;
      - технологічні процеси виготовлення картографічних видань;
      - методи редагування карт;
      - термінологію, визначення, одиниці виміру, правила коректури, скорочення, коректурні знаки;
      - методи створення карт за комп'ютерними технологіями;
      - правила експлуатації комп'ютерної техніки;
      - можливості програмного забезпечення;
      - перелік відомостей, що складають професійну таємницю;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Картограф призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Картограф підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Картограф керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Картограф під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідно до редакційно-технічних матеріалів готує до видання картографічну продукцію.

2.2. Укладає карти різного тематичного змісту з урахуванням вимог чинних нормативних документів, що регламентують підготовлення і випуск картографічних видань.

2.3. Використовує комп'ютерну техніку для створення цифрових та електронних карт.

2.4. Бере участь у розробленні умовних знаків, позначень, підбирає шрифти для комп'ютерного складання.

2.5. Створює та опрацьовує необхідні бази даних, формує бібліотеки шрифтів й умовних знаків.

2.6. Здійснює коректуру карт.

2.7. Обліковує виконану роботу.

2.8. Вивчає вітчизняні та світові науково-практичні досягнення і напрями розвитку сучасної картографії.

2.9. Підвищує фаховий рівень і кваліфікацію.

2.10. Зберігає конфіденційність інформації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Картограф має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Картограф має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Картограф має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Картограф має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Картограф має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Картограф має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Картограф має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Картограф має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Картограф має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Картограф несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Картограф несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Картограф несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Картограф несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Картограф несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Картограф несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Картограф несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.