Інструкція для посади "Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи зі збуту - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з організації розповсюдження періодичних видань;
      - чинні нормативні документи, що регламентують випуск рекламно-інформаційних матеріалів;
      - методи прогнозування продажу і моделювання попиту, визначення оптимальних обсягів збуту;
      - порядок укладення договорів продажу з юридичними й фізичними особами;
      - основи видавничої справи й поліграфічного виробництва;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з рекламування та розповсюдження періодичних видань;
      - систему організації продажу;
      - основи економіки, управління, організації виробництва й праці, трудового законодавства.

1.4. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та координує роботу з розповсюдження періодичних видань відповідно до затверджених планів і укладених договорів.

2.2. Здійснює комплексне вивчення ринків збуту, попиту та рівня цін на аналогічні видання.

2.3. Узагальнює пропозиції розповсюджувальних і торговельних організацій, поштових служб.

2.4. Бере участь у встановленні тиражів видань.

2.5. Налагоджує роботу з передплати періодичних видань.

2.6. Аналізує та оцінює діяльність дилерської мережі.

2.7. Керує обґрунтуванням ефективності використання каналів збуту, пошуком найбільш доцільних форм і методів реалізації видань.

2.8. Готує договори продажу періодичних видань, контролює оформлення документації.

2.9. Відповідає за своєчасність постачання видань у торговельну мережу й поштовим службам згідно з плановими завданнями та укладеними договорами.

2.10. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо поліпшення змісту, дизайну і якості виготовлення видань для стимулювання їх збуту.

2.11. Представляє видавничу організацію з питань розповсюдження видань на нарадах, конференціях, виставках.

2.12. Залучає до роботи кваліфікованих працівників, раціонально розподіляє навантаження між ними, створює умови для професійного зростання.

2.13. Проводить виховну роботу в колективі.

2.14. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.15. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу розповсюдження періодичних видань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.