Інструкція для посади "Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методику проведення простих аналізів;
      - елементарні основи загальної та аналітичної хімії;
      - правила обслуговування лабораторного устаткування, апаратури і контрольно-вимірювальних приладів;
      - кольори, властиві тому чи іншому елементу, який знаходиться в аналізованій речовині;
      - властивості кислот, лугів, індикаторів та інших застосовуваних реактивів;
      - правила приготування середніх проб.

1.4. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить прості однорідні аналізи за затвердженою методикою без попереднього відокремлення компонентів.

2.2. Виконує краплинний аналіз електроліту та інших речовин за допомогою реактивів, фільтрувального паперу, фарфорової пластинки.

2.3. Визначає вміст води за Дином і Старком, питому вагу рідин вагами Мора і Вестфеля, температури спалаху у відкритому тиглі і за Мартенс-Пенським, в'язкість за Енглером, склад газу на апараті Орса.

2.4. Проводить розганяння нафтопродуктів та інших рідких речовин за Енглером.

2.5. Проводить випробування простих лакофарбових продуктів на спеціальних приладах.

2.6. Визначає кількість вуглецю шляхом спалювання стружки в апараті Вюртиця (у потоці кисню).

2.7. Проводить хімічний аналіз вуглецевих і низьколегованих сталей.

2.8. Визначає густину рідких речовин ареометром, лужність середовища і температуру краплепадіння.

2.9. Визначає температуру плавлення і застигання пальних матеріалів.

2.10. Бере участь у приготуванні титрованих розчинів і паяльних флюсів.

2.11. Визначає процентний вміст вологи в аналізованих матеріалах із застосуванням хіміко-технічних терезів.

2.12. Проводить аналіз хімічного складу сплавів на мідній основі.

2.13. Готує середні проби рідких і твердих матеріалів для аналізу.

2.14. Визначає концентрації латексів і просочувальних розчинів, злив за сухим залишком.

2.15. Визначає залишок на ситі під час просівання інгредієнтів.

2.16. Готує пластифікатор, змішує його з порошком твердого сплаву.

2.17. Стежить за роботою лабораторної установки, записує її показання під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.