Інструкція для посади "Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта спектрального аналізу 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - умови збудження спектральних ліній;
      - залежність інтенсивності спектральних ліній від концентрації елемента, що визначається;
      - джерела світла;
      - основні характеристики спектральних призмових і дифракційних приладів;
      - характеристику кривої фотоемульсії;
      - аналіз розчинів і сплавів;
      - сутність методів аналізу чистих речовин;
      - будову та електричну схему генераторів.

1.4. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує нестандартні (одиночні) аналізи електрохімічним способом.

2.2. Контролює якість підготовки металевих проб, електродів.

2.3. Здійснює хімічну підготовку проб для проведення електрохімічних методів аналізу малих концентрацій і домішкових елементів згідно з робочими інструкціями.

2.4. Здійснює процес одержання окислів металів.

2.5. Готує синтетичні еталони і стандартні розчини.

2.6. Виконує кількісний аналіз проб методами електрохімії.

2.7. Здійснює якісне і кількісне визначення складових у жароміцних корозійностійких сталях, сплавах і в титанових сплавах.

2.8. Виконує кількісний фотографічний і фотоелектричний спектральний аналіз за робочими інструкціями гірських порід, руд, продуктів їх збагачення і металургійної переробки, легованих сталей, алюмінієвих і мідних сплавів на легуючі елементи.

2.9. Проводить аналіз проб кобальтового порошку на кремній.

2.10. Проводить аналіз проб нікелю (аноди, плавки, основи).

2.11. Вимірює довжину хвиль спектральних ліній за допомогою спектра заліза.

2.12. Виконує аналіз на вміст водню і кисню в сплавах.

2.13. Здійснює стилоскопічний аналіз кольорових сплавів.

2.14. Виконує локальний спектральний аналіз кольорових сплавів і середньолегованих сталей.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.