Інструкція для посади "Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта рентгеноспектрального аналізу 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи рентгенотехніки і програмування;
      - будову, принцип роботи та основні вузли рентгеноспектральних апаратів;
      - санітарні правила роботи з радіоактивними ізотопами;
      - відомості про будову атому, радіоактивність, взаємодію рентгенівського випромінювання з речовинами;
      - методики рентгеноспектрального аналізу;
      - точність і чутливість різних методів;
      - класифікацію помилок;
      - порядок установлення та юстирування кристалів;
      - загальні і спеціальні методи рентгеноспектрального аналізу (зовнішнього стандарту, стандарт-фону).

1.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує нестандартні кількісні та якісні рентгеноспектральні аналізи підвищеної складності на короткохвильових і довгохвильових рентгенівських спектрометрах, квантометрах і аналізаторах способами внутрішнього стандарту та стандарт-фону.

2.2. Аналізує об'єкти складного хімічного і фазового складу (окисли, солі, фториди, флюси, шлаки, метали, сплави, лігатури).

2.3. Проводить рентгеноспектральний аналіз у тонких шарах.

2.4. Виготовляє синтетичні еталони і контрольні проби на декілька елементів.

2.5. Виконує локальний рентгеноспектральний аналіз зварних швів, дефектів у сплавах.

2.6. Вибирає метод і оптимальні умови аналізу.

2.7. Проводить монтаж і налагодження стаціонарних і переносних рентгеноспектральних апаратів.

2.8. Перезаряджає аналізатори радіоактивними ізотопами.

2.9. Проводить перевірку лічильно-реєструючих трактів спектрометрів.

2.10. Бере участь в освоєнні нової апаратури і розробленні методик з використанням різних методів рентгеноспектрального аналізу.

2.11. Опрацьовує результати аналізів на електронних і клавішних обчислювальних машинах.

2.12. Проводить комплексне вимірювання інтенсивності аналітичних ліній елементів.

2.13. Проводить якісний аналіз на скануючому спектрометрі.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант рентгеноспектрального аналізу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.