Інструкція для посади "Лаборант-радіометрист 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант-радіометрист 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-радіометриста 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи радіотехніки, радіоелектроніки і вищої математики;
      - будову основних вузлів радіометричної апаратури;
      - методи інтерпретації амплітудних спектрів радіоактивних випромінювань;
      - будову дистанційних маніпуляторів і гарячих камер.

1.4. Лаборант-радіометрист 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант-радіометрист 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант-радіометрист 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант-радіометрист 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить інтерпретацію різних спектрів радіоактивних випромінювань.

2.2. Складає схеми для експериментальних робіт із вузлів радіометричної апаратури.

2.3. Освоює та впроваджує апаратуру й нові методи радіометричного аналізу.

2.4. Готує робочі еталонні джерела і рідинні сцинтилятори.

2.5. Готує препарати і проводить їх вимірювання на 4П-лічильнику з наступною обробкою результатів.

2.6. Здійснює поточний ремонт радіометричної апаратури.

2.7. Контролює вимірювання проб і розрахунки, виконані лаборантами більш низьких розрядів.

2.8. Працює з дистанційними маніпуляторами в гарячих камерах.

2.9. Розраховує активність радіоізотопів за спектрами (понад три компоненти).

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант-радіометрист 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант-радіометрист 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант-радіометрист 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант-радіометрист 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант-радіометрист 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант-радіометрист 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант-радіометрист 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант-радіометрист 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант-радіометрист 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант-радіометрист 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант-радіометрист 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант-радіометрист 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант-радіометрист 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант-радіометрист 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант-радіометрист 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант-радіометрист 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.