Інструкція для посади "Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта мінералогічного аналізу 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи кристалооптики;
      - основи розробки і вибору методики проведення аналізів;
      - магнітні властивості мінералів і методи їх вивчення;
      - будову і принцип дії застосовуваних під час виконання аналізів приладів і установок;
      - методи визначення питомої ваги мінералів;
      - правила опису мінералів;
      - правила ведення документації на виконані роботи.

1.4. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вибирає методику і проводить повний кількісний мінералогічний аналіз нестандартних багатокомпонентних проб титано-цирконієвих руд під мікроскопами різних типів.

2.2. Аналізує проби штучного рутилу і нових видів продукції, одержуваних на основі концентратів.

2.3. Проводить кількісний мінералогічний аналіз шліхів і продуктів збагачення з візуальним визначенням вмісту мінералів і повним їх описом.

2.4. Проводить контрольні аналізи.

2.5. Настроює мікроскоп.

2.6. Бере участь у розробленні нових методів мінералогічного аналізу.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант мінералогічного аналізу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.