Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /home/uh269554/domains/borovik.com/public_html/geo/check_geobase.php on line 14 Посадова інструкція - Лаборант-мікробіолог 4-го розряду

Інструкція для посади "Лаборант-мікробіолог 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант-мікробіолог 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-мікробіолога 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи мікробіології, мікрології і хімії в межах виконуваної роботи;
      - призначення і властивості застосовуваних реактивів;
      - правіла складання лабораторних установок;
      - методи встановлення точних і складних титрів;
      - будову і правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - технічні умови і державні стандарти на аналізи, що проводяться;
      - правила ведення технічної документації на виконувані роботи.

1.4. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес ферментацій антибіотиків та інших препаратів біосинтезу в лабораторних умовах.

2.2. Виконує встановлення і перевірку точних або складних титрів.

2.3. Складає лабораторне устаткування.

2.4. Проводить фармакологічну перевірку і випробування препаратів та напівпродуктів на токсичність і пірогенність.

2.5. Проводить потенціометричні і мікробіологічні випробування.

2.6. Визначає активність готового продукту і напівпродукту біологічним методом.

2.7. Додержується стерильності препаратів і допоміжних матеріалів.

2.8. Оформляє і розраховує результати аналізів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант-мікробіолог 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.