Інструкція для посади "Лаборант-металограф 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант-металограф 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - марки сталі та їх хімічний склад;
      - методику металографічних аналізів різних металів, сплавів і технологію їх проведення;
      - державні стандарти на випробовувані матеріали;
      - будову металографічних мікроскопів, оптичних пірометрів, фотоапаратів, бінокулярних луп, контрольно-вимірювальних приладів, правила настроювання і догляд за ними;
      - принцип роботи гальванометра і термопари, вольтметра і амперметра;
      - характеристики типових макро- і мікроструктур легованих сталей;
      - способи визначення величини зерна;
      - основні види термообробки;
      - характеристики міцності сталей за результатами механічних випробувань;
      - взаємозв'язок між термообробкою і структурою металу;
      - різновиди дефектів сталі, відливок, поковок, штампованих заготовок, зварних з'єднань, прокату.

1.4. Лаборант-металограф 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант-металограф 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант-металограф 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант-металограф 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить металографічний структурний і кількісний аналіз макро- і мікроструктури легованих сталей, проб чорних і кольорових металів.

2.2. Виготовляє мікро- і макрошліфи і маркує їх.

2.3. Установлює ступінь забрудненості металу неметалевими включеннями.

2.4. Проводить класифікацію дефектів сталі за макро- і мікроструктурою та зломом згідно з еталонами і балами, встановленими технічними умовами і стандартами.

2.5. Контролює глибину газонасиченого шару в сплавах.

2.6. Контролює температуру оптичним пірометром під час плавлення, гнуття, кування і штампування.

2.7. Проводить випробування на схильність до міжкристалітної корозії.

2.8. Установлює характер і розмір дефектів під час травлення підготовлених місць безпосередньо на виробах.

2.9. Настроює мікроскопи для дослідження структур і фотозйомки.

2.10. Здійснює фотографування макро- і мікроструктур.

2.11. Проводить термообробку зразків і деталей у печах для визначення категорії міцності.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант-металограф 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант-металограф 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант-металограф 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант-металограф 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант-металограф 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант-металограф 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант-металограф 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант-металограф 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант-металограф 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант-металограф 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант-металограф 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант-металограф 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант-металограф 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант-металограф 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант-металограф 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант-металограф 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.