Інструкція для посади "Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методику проведення механічних випробувань різних зварних швів, труб, прокату, готових вузлів і виробів;
      - принцип розрахунку і складання схем для нестандартних випробувань;
      - будову світлопроменевих осцилографів, тензометрів і тензометричної апаратури;
      - будову автоматичних високотемпературних дилатометрів, установок для визначення внутрішнього тертя в металах, калориметрів, різних типів установок для визначення залишкового електроопору металів і сплавів, анізометріє;
      - основи дилатометрії в межах виконуваної роботи;
      - діаграму стану залізовуглецю;
      - вплив легуючих елементів на фізичні властивості металів і сплавів;
      - методику визначення термічного розширення на високотемпературних дилатометрах у середовищі інертних газів;
      - правила зняття діаграм ізотермічного розпаду переохолодженого аустеніту при низьких і високих температурах у разі використання ванни із рідкого азоту, масла і рідкого олова;
      - властивості матеріалів при низьких температурах;
      - властивості зріджених газів;
      - методику визначення залишкового електроопору;
      - математичне опрацювання експериментальних даних;
      - правила роботи з рідким азотом;
      - методику визначення фізичних властивостей матеріалів.

1.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить фізико-механічні випробування усіх видів зварних з'єднань, труб різного діаметра, листового і профільного прокату з одержанням усіх характеристик відповідно до технічних умов і вимог.

2.2. Проводить різні нестандартні випробування.

2.3. Випробовує готові вузли, вироби і ланцюги, здійснює тарування спеціальних пристроїв, які регулюються на крутний момент.

2.4. Складає схему і прилади для нестандартних випробувань.

2.5. Здійснює тарування реєструючої і записуючої апаратури.

2.6. Проводить випробування із застосуванням різних тензометрів.

2.7. Виконує зняття кривих розпаду і переохолодженого аустеніту на анізометрі і температурних кривих під час виготовлення контрольних термопар.

2.8. Визначає коефіцієнти лінійного розширення на автоматичних високотемпературних дилатометрах.

2.9. Визначає теплові властивості речовин на калориметрі з електронним нагрівом.

2.10. Проводить визначення декременту затухання зразків в інтервалі низьких частот.

2.11. Визначає чистоту металів після зонної плавки методом вимірювання залишкового опору при температурі рідкого гелію.

2.12. Наповнює посудини стисненими і зрідженими газами.

2.13. Проводить поточний ремонт і настроювання застосовуваного устаткування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.