Інструкція для посади "Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи органічної хімії та основні фізико-механічні та діелектричні властивості лаків, емалі, компаундів, клеїв і пластмас;
      - технічні вимоги і методики випробувань згідно з державним стандартом на застосовувані матеріали;
      - технічні характеристики схем;
      - будову вакуум-просочувальних установок;
      - основні діелектричні властивості ізоляційних матеріалів;
      - державні стандарти і технічні умови за методиками діелектричних випробувань.

1.4. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє технологічні властивості нових ізоляційних матеріалів і клеїв згідно з виробничою інструкцією.

2.2. Проводить контрольні випробування ізоляційних матеріалів відповідно до вимог державних стандартів і технічних умов.

2.3. Вибирає технологічні режими ізолювання, склеювання і пресування виробів та електроелементів.

2.4. Налагоджує і регулює вакуумні камери, автоклави і пресове устаткування.

2.5. Проводить вимірювання і розрахунки всіх діелектричних характеристик ізоляційних матеріалів.

2.6. Проводить тривалі випробування матеріалів в умовах підвищеної вологості, підвищеної і зниженої температур, зниженого тиску.

2.7. Досліджує електричними методами процеси полімеризації компаундів тощо.

2.8. Аналізує та обробляє результати випробувань, складає протоколи і графічні залежності.

2.9. Виявляє та усуває прості несправності вимірювальної апаратури.

2.10. Працює із самописними, регулювальними приладами для вимірювання температури.

2.11. Складає електричні схеми під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.