Інструкція для посади "Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення основних компонентів лаків, клеїв, компаундів та інших ізоляційних матеріалів, які готуються;
      - принцип роботи автоклавів, барокамер, вакуум-просочувальних установок, гідравлічних пресів та іншого обслуговуваного устаткування;
      - правила користування технічними та аналітичними терезами;
      - правила роботи з приладами для вимірювання температур;
      - технологічні інструкції на основні процеси ізолювання електроелементів лаками, емалями і компаундами;
      - вимоги державних стандартів і технічних умов на ізоляційні матеріали та електроелементи, які контролюються;
      - технічні дані і правила роботи зі спеціальним устаткуванням і приладами для тривалих випробувань;
      - призначення й умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - загальні знання з електротехніки.

1.4. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає в'язкість рідких матеріалів.

2.2. Готує, згідно з технічними інструкціями, зразки лаків, клеїв і компаундів з попереднім проведенням робіт з підготовлення їх компонентів: вакуумне сушіння, випалювання, просіювання та інші операції.

2.3. Готує матеріали для пресування зразків і виробів із поліетилену, фторопласту та інших пластмас.

2.4. Проводить дослідні процеси ізолювання електроелементів простої конструкції лаками, емалями, компаундами.

2.5. Виконує роботу на автоклавах та в барокамерах.

2.6. Забезпечує температурні режими під час випробування.

2.7. Веде записи виконуваних робіт.

2.8. Читає креслення на деталі, які підлягають ізолюванню, склеюванню, пресуванню.

2.9. Готує зразки згідно з вимогами державних стандартів, проводить контрольні вимірювання діелектричних характеристик зразків пластмас, компаундів, лакових плівок, рідких діелектриків.

2.10. Контролює якість ізолювання електроелементів.

2.11. Проводить тривалі кліматичні випробування на вологість та інші випробування діелектриків і електроелементів з проміжним контролем їх електричних властивостей.

2.12. Проводить випробування зразків електроматеріалів у камерах теплоти.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.