Інструкція для посади "Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні закони електротехніки;
      - принцип роботи електричних двигунів, трансформаторів та їх характеристики;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - прості схеми для вимірювання показань промислових електроустановок під час випробування;
      - правила проведення елементарних випробувань низьковольтного електрообладнання;
      - призначення основних компонентів, застосовуваних електроізоляційних лаків, клеїв та інших складних ізоляційних матеріалів;
      - правила роботи з автоклавами, барокамерами, вакуум-просочувальними установками і гідравлічними пресами та іншим лабораторно-випробувальним устаткуванням;
      - методику механічних випробувань матеріалів;
      - будову приладів і установок для механічних випробувань зразків на стиск, згин, питому ударну в'язкість та розтяг і приладів для визначення теплостійкості;
      - класифікацію приладів за способом захисту від зовнішніх магнітних або електростатичних полів;
      - правила перевірки електровимірювальних приладів.

1.4. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає за ескізами і кресленнями прості схеми випробувань.

2.2. Проводить контрольні вимірювання діелектричних характеристик зразків пластмас, компаундів, лакових плівок, рідких діелектриків.

2.3. Перевіряє якість ізоляції електроелементів.

2.4. Проводить тривалі кліматичні випробування на вологість діелектриків і електроелементів з проміжним контролем їх електричних властивостей.

2.5. Визначає механічні властивості твердих діелектриків шляхом випробувань на розтяг, ударну в'язкість, згин і стиск у різних температурних умовах.

2.6. Перевіряє прилади постійного і змінного струму методом порівняння з еталонами.

2.7. Складає схеми для перевірки амперметрів і вольтметрів.

2.8. Вимірює опір на місці постійного струму.

2.9. Готує матеріали для пресування зразків і виробів із поліетилену, фторопласту, пластмас для випробувань і вимірів.

2.10. Ізолює електроелементи лаками, емалями та іншими складними електроізоляційними речовинами (компаундами).

2.11. Виконує роботи з випробувань і вимірювань в автоклавах і барокамерах.

2.12. Визначає ступінь в'язкості рідких матеріалів приладами.

2.13. Вимірює омічний опір частоти обертання електродвигуна.

2.14. Випробовує обмотки в асинхронних двигунах соленоїдного приводу.

2.15. Перевіряє роботу низьковольтного електродвигуна під напругою.

2.16. Проводить елементарні випробування низьковольтних електродвигунів потужністю до 40 кВт, низьковольтних і зварювальних трансформаторів.

2.17. Випробовує мегомметром опір ізоляції обмоток.

2.18. Визначає твердість приладами.

2.19. Проводить контрольні випробування ізольованих електроелементів.

2.20. Вимірює ємність, опір ізоляції, перевіряє ізоляційні матеріали на обрив, на правильність розташування вводів, на відсутність короткозамкнених витків тощо.

2.21. Проводить температурні режими в термостатах під час виготовлення зразків для випробувань.

2.22. Переводить значення твердості з однієї шкали на іншу за допомогою перевідних таблиць.

2.23. Записує в журналі результати випробувань.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.