Інструкція для посади "Кубівник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кубівник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування;
      - види палива та їх теплотворну здатність.

1.4. Кубівник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кубівник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кубівник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кубівник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наповнює бачки водою і вмикає в електромережу.

2.2. Стежить за нагріванням води і своєчасним вимкненням бачків з мережі.

2.3. Зливає застояну воду.

2.4. У разі виявлення несправності бачків викликає електромонтера або слюсаря.

2.5. Обслуговує відкриті водяні котли для кип'ятіння води.

2.6. Додержується правил санітарії і гігієни.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кубівник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кубівник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кубівник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кубівник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кубівник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кубівник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кубівник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кубівник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кубівник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кубівник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кубівник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кубівник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кубівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кубівник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кубівник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кубівник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.