Інструкція для посади "Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи з неруйнівного контролю - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - типи дефектів, які підлягають виявленню, та можливі зони їх утворення у конкретних об'єктах контролю, принцип дії та основи знань про метод НК;
      - принцип роботи, органи керування, порядок перевірки на справність та налагодження апаратури для НК;
      - основні положення методики (технології) та НД з НК конкретних об'єктів;
      - фактори, які впливають на достовірність виявлення дефектів;
      - порядок оформлення результатів контролю відповідно до вимог НД;
      - правила охорони праці.

1.4. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням певного методу та апаратури для неруйнівного контролю (НК) без права робити висновки про їх якість.

2.2. Відповідно до нормативної документації (НД) на технологію НК перевіряє на справність, налагоджує та приводить у готовність до роботи засоби контролю.

2.3. Готує об'єкти (перевіряє поверхні зон сканування, розмітки тощо).

2.4. Позначає на об'єктах (продукції) та у відповідній документації описує зони, де передбачається наявність дефектів.

2.5. Виконує контрольні операції.

2.6. Фіксує параметри контролю, схеми монтування установки, прив'язки джерел інформації до об'єктів контролю (схеми викладок рентгенівської плівки, схеми монтування конструкції автоматичного сканера, масштаб та інші дані).

2.7. Виявляє та ідентифікує дефекти, вимірює їх параметри.

2.8. Аналізує види дефектів, типізує їх.

2.9. Готує документацію для остаточного висновку про якість об'єктів (продукції) для контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Контролер з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю - РК/КТ), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

5.2. Контролер з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю - УК/UT), I рівень кваліфікації – здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

5.3. Контролер з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю - ВК/ЕТ), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

5.4. Контролер з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/МТ) I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

5.5. Контролер з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю - BO/VT), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

5.6. Контролер з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/РТ), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

5.7. Контролер з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

5.8. Контролер з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю - РХК/RWT), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

5.9. Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

5.10. Контролер з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю - TK/WT), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

5.11. Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії АЕК/АЕТ), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

6. Приклади робіт

6.1. Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати - контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції).

6.2. Робота без права робити висновок про якість.